Χαρακτηριστικά και δυνατότητες του ErpCrm

N

Φιλικό περιβάλλον εργασίας και εύκολο στην χρήση

N

Πολλαπλοί χρήστες, με διάφορα επίπεδα δικαιωμάτων για κάθε χαρακτηριστικό

N

Πληθώρα διαχειριστικών μενού

N

Κατάλογος υπηρεσιών ή προϊόντων

N

Διαχείριση των αποθεμάτων

N

Διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών

N

Κατάλογος πελατών, προμηθευτών και προοπτικών πελατών

N

Κατάλογος επαφών

N

Διαχείριση εμπορικών ενεργειών

N

Διαχείριση παραγγελιών

N

Διαχείριση οικονομικών προτάσεων

N

Διαχείριση συμβολαίων

N

Διαχείριση τιμολογίων

N

Διαχείριση πληρωμών

N

Διαχείριση πάγιων εντολών

N

Διαχείριση αποστολών

N

Υποστήριξη πολλαπλού Φ.Π.Α.

N

Διαχείριση μελών

N

Διαχείριση σελιδοδεικτών

N

Αποστολή μηνυμάτων

N

Ημερολόγιο

N

Σημείο πώλησης

N

Διαχείριση δωρεών

N

Αναφορές

N

Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων

N

LDAP συνδεσιμότητα

N

Διάφορα σχεδιαστικά πρότυπα

N

Καταγραφή ενεργειών χρηστών